Hej! Välkommen till Synology Web Station!

Web Station-tjänsten är aktiverad. Du kan nu skapa din egen webbsida på Disk Station. Följ stegen nedan för att skapa och publicera din webbsida online.

  1. Logga in på webbhanteraren och gå till sidan "Privilegier> Delad mapp". Tilldela användarprivilegier för att komma åt den delade mappen "webb".
  2. (Skapa webbsidor och) ladda upp dina sidor till den delade mappen "webb".
  3. Kontrollera att din webbsidas välkomstsida heter "index.php", "index.htm", eller "index.html".
  4. Skriv in http://servername/ i webbläsaren för att kunna se din webbsida.

Hur gör jag för att publicera min webbsida?

För att publicera din webbsida och göra den tillgänglig för andra människor via Internet måste du ställa in din Disk Station till att använda en extern IP.

  1. För att ansluta till systemhanterings-UI, skriv http://servername:5000/ i din läsare.
  2. Logga in på webbhanteraren på din Disk Station.
  3. För att komma till Disk Station via Internet, kan du antingen använda:
  4. Om du vill använda ett registrerat DDNS-konto, gå till "Nätverkstjänster > Ez-Internet" för att aktivera DDNS-tjänsten.
  5. Slutförd!

Nu kan andra människor på Internet bläddra genom din webbsida genom att skriva in http://serverIP/ eller http://DDNS_hostname/ i sin webbläsare. För mer detaljer om hur du kommer till Disk Station via Internet, klicka här.